Anläggning: XXX

Bokningsbekräftelse:

När du genomfört en bokning får du en bokningsbekräftelse via epost. Som kund ansvarar du för att kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer vad det du bokat.
Vid eventuella felaktigheter kontakta oss på Kungälvs kommun snarast på bokningscentralen@kungalv.se

Bokningen är bindande för dig när du mottagit bokningsbekräftelse.

Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

För att boka XXX måste du vara minst 18 år.

Hyresgästen ansvarar för att föreningen förhåller sig till det som anges i punktform nedan, samt utser en ledare som ansvarar för verksamheten.

Ledaren ska vara myndig.
Deltagare får vistas i lokalen/anläggningen samt biutrymmen endast då ledaren är närvarande. Ledaren ansvarar för att deltagarna erhåller upplysningar om de risker som kan vara förenade med verksamheten i lokalen/anläggningen och för att utrymningsplan och att ev. övriga anvisningar följs.
 

Föreningar, privatpersoner och företag som hyr lokaler av Kungälvs kommun får inte bedriva verksamhet som främjar positiva attityder till våld, hot, rasism eller bruk av alkohol och andra droger.

 

Debitering vid avbokning och ombokning

 • Avbokning 3 dagar eller tidigare, ingen kostnad.

 • Avbokning 0–2 dagar, full taxa.

Tillträde till lokalen är samma tid som angetts i bokningsbekräftelsen och ska innefatta förberedelse, arrangemang och iordningställande. Lokalen ska vara iordningställd och lämnad tills sluttiden som angetts i bokningsbekräftelsen.

Kungälvs kommuns skyldigheter (hyresvärden)

 • Kungälvs kommun tillhandahåller ändamålsenlig lokal.

 • Kungälvs kommun städar lokalerna som ligger under kommunens ansvar regelbundet.

 • Vid felanmälan via telefon (0303–13310) under kvällar och helger svarar kommunen i mån av tid. Dagtid hänvisar vi till fritid@kungalv.se när det gäller en idrottsanläggning och till bokningscentralen@kungalv.se om det gäller övriga lokaler. Den förväntade ställtiden från personal kan variera.

 • Kommunen har som skyldighet att informera föreningar om ändringar sker i bokningssystemet och i möjligaste mån hjälpa förening att boka om tider vid matcher och arrangemang. Länk

 • Nycklar/taggar/koder skall fungera enligt instruktioner som hyresgästen fått från kommunen.

 • Kommunen är skyldig att tillse att utrymningsplaner som gäller för lokalen finns anslagna.

 

Hyresgästens skyldigheter

 1. Hyresgästen är skyldig att följa och ha kunskap om utrymningsplaner/vägar som gäller för lokalen. Nödutgångar och släckutrustning får ej blockeras. För föreningar som bokar över säsong så ska föreningen en gång per termin genomföra en säkerhetsgenomgång med alla deltagare.

 2. Visa hänsyn mot andra hyresgäster och kommunens personal.

        Gå inte in i lokalen/planen förrän vid avtalad hyrestid. Hyresgäst är skyldig att lämna lokalerna inom ramen för hyrd tid. 

        Eventuella redskap skall då vara bortplockade.

 1. Omklädningsrum kan disponeras 20 minuter före och efter hyrd tid.

 2. Gå inte in i duschrummen med skor. Var sparsam med varmvattnet och stäng av kranarna när ni duschat färdigt.

 3. Hyresgästen skall lämna lokaler, anläggningen och omklädningsrummen grovstädade. Ledaren säkerställer även att material och redskap återställs till anvisad plats. Vid eventuell inhyrd utrustning, såsom läktare skall dessa hanteras och monteras enligt anvisning och säkerhetsföreskrifter. Vid fel eller skador på sådan utrustning ska detta genast felanmälas till fritid@kungalv.se samt tas ur bruk omedelbart.

 4. Hyresgästen ansvarar för egna tillhörigheter som förvaras i omklädningsrum. För värdesaker ansvaras ej.

 5. Hyresgästen ska väl vårda lokalen och inredningen. Om hyresgästen orsakar skada på lokal eller inredning kan hyresgästen bli ersättningsskyldig. Om hyresgästen upptäcker skada i lokalen vid ankomsten till lokalen skall detta genast meddelas till bokningscentralen@kungalv.se, detta för att hyresgästen inte skall riskera att bli felaktigt skadeståndsskyldig.

 6. Ansvarig myndig ledare måste alltid finnas i lokalen under hela upplåtelsetiden och skall lämna lokalen sist. Hyresgästen ansvarar för att ingen av gruppens deltagare finns kvar i lokalen/anläggningen efter avslutad förhyrning samt att dörrar och fönster är stängda.

 7. Förening eller enskild person som inte följer dessa ordningsföreskrifter, kan avstängas från att boka kommunens lokaler. 

 8. Hyresgästen är skyldig att informera berörda deltagare om innehållet och innebörden av dessa ordningsföreskrifter.

 

Tack för din bokning!